Institut systemických studií

Kancelář

Budějovická 1155, 252 42 Jesenice

Sídlo

Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4


IČO: 26534649

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, značka L 11885

Kde zaparkovat?

Zákaznická podpora

Monika Zanášková

Monika Zanášková

Organizační podpora

Koordinace výcviků, péče o účastníky.

Odborné konzultace

Martin Chochola

Martin Chochola

Prezident, supervizor

Řízení institutu. Koordinace vědeckých a výzkumných činností, rozvoj modelů z metodik systemického přístupu.