Co je to systemika?

Systemický přístup je obecný, otevřený a eklektický vědecký model zahrnující teorie, jimž je společné neredukcionalistické zacházení s komplexitou. Jeho paradigmatem je užitečnost a účinnost v rámci psychických a sociálních systémů.

To znamená, že systemický přístup nehledá a nehlásá univerzální pravdy - jak máte vychovávat děti, řídit firmu, zda je velká ambicióznost dobrá, nebo špatná. Může nabízet různé osvědčené modely, ale snaží se, aby si lidé, skupiny a organizace našly svoje vlastní funkční řešení.

Kde můžete systemiku využít

Management

Management

Kvalifikace k řízení lidí, týmů a firem

Veďte lidi k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou zodpovědnost. Buďte otevření, přímí a velmi nároční, hodně tlačte na výkon a výsledky a dosahujte jich, aniž by se lidé okolo vás přestali cítit bezpečně.

Koučování a poradenství

Koučování a poradenství

Kvalifikace k profesionálnímu koučování

Univerzální využití systemického přístupu. Rozvíjejte jednotlivce, páry a skupiny, podporujte a pomáhejte jim při dosahování vlastních i zadaných cílů nebo při řešení problémů. Rychlý, efektivní a příjemný způsob využitelný tam, kde tradiční přístupy selhávají.

Obchod a marketing

Obchod a marketing

Profesionalizace businessového myšlení a chování

Ucelený systém řízení obchodu. Vytvářejte a udržujte dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávejte potřeby zákazníků a trhu a účinně ovlivňujte vznik potřeb nových. Optimalizujte obchodní procesy. A celé to – klidně i v krizi – prodejte.

Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Pedagogický, andragogický a rodičovský postgraduál

Účinně a zajímavě předávejte dětem, studentům i dospělým znalosti, dovednosti, zkušenosti i principy myšlení. Představujte svět tak, aby pro ně byl srozumitelný a uměli v něm spokojeně žít. Vytvářejte s ostatními partnerské vztahy s jasně stanovenými hranicemi. Propojujte teorii s praxí.

Sebeřízení a komunikace

Sebeřízení a komunikace

Akcelerace rozvoje osobnosti

Účinně rozvíjejte a měňte sebe sama, zároveň se mějte rádi a šiřte pohodu také kolem sebe. Rozvíjejte sebeorganizaci a sebeřízení. Rozviňte aktivní přístup k životu, podpořte svou sebejistotu, nezávislost a samostatnost ve všech oblastech života.

Supervize

Supervize

Kvalifikace k profesionální systemické supervizi

Pomáhejte špičkovým profesionálům, aby byli ještě lepší. Aktivizujte jejich zdroje a potenciál a umožňujte jim, aby si nacházeli nové, užitečnější cesty a překonávali překážky. To vše i v případě, kdy nejste experty na daný profesní obor.

Terapie

Terapie

Kvalifikace k profesionální systemické terapii

Zvládněte terapeuticky sami sebe a udělejte si ve svém životě pořádek. Pomáhejte jednotlivcům, párům i rodinám s jejich osobními, vztahovými a rodinnými problémy. Doprovázejte je v těžkých životních situacích, pomáhejte překonat krize.

Sociální systémy

Sociální systémy

Účinné ovlivňování firem, organizací a rodin

Komplexní systémy si zaslouží komplexní přístup. Zvládněte transformace firem, optimalizace procesů, ladění rodinného soužití. Podporujte a akcelerujte žádoucí změny, dělejte takové zásahy, které budou mít prokazatelný a dlouhodobý efekt.

O institutu

Přes tisíc absolventů Systemických výcviků využívají systemiký přístup ve firmách a organizacích, ve školách a školkách, v rodinách, v zájmových skupinách, v oblastech psychoterapie, sociální práce a životního poradenství.

Teorie

Nevaříme z vody. Využíváme, zkoumáme a rozvíjíme moderní vědecké disciplíny. Konstruktivistická filosofie, kybernetika II. řádu, teorie systémů a autopoiesy, teorie komunikace.

Praxe

Cílíme na využitelnost systemiky v každodenním životě. Lepší výsledky, větší pohoda. S jednotlivcem, skupinami i organizacemi. Ve firmě, v rodině i v životě. V dobách blahobytu i v krizi.

Vzdělávání

Zvídavé lidi provázíme výcviky na úrovni postgraduálního studia. Zaměřujeme se na změnu myšlení, růst osobnostních kompetencí a zvyšování dovedností v celé šíři života – jak v profesní oblasti, tak v soukromí.

Supervizoři institutu

Supervizoři pro Institut zajišťují rozvoj systemického přístupu, realizují Systemické výcvikové programy a aktivně šíří systemický přístup v praxi.

Martin Chochola

Martin Chochola

Prezident, supervizor

Specialista na filosofické a teoretické modely systemického přístupu. Metodik systemických výcvikových programů.

Simona Parmová

Simona Parmová

Supervizor

Specialista na systemickou praxi. Metodik systemických výcvikových programů.

Danica Babicová

Danica Babicová

Supervizor

Specialista na implementaci systemického přístupu v rámci sociálních systémů.

Petr Parma

Petr Parma

Čestný prezident

Autor a garant Systemického přístupu v psychologii, psychoterapii, podnikání a managementu.

Vědecká rada Institutu

Mezinárodní vědecká rada garantuje odbornou úroveň Institutu, jeho supervizorů a absolventů Systemických výcvikových programů.

Arist von Schlippe

Fakulta psychologie a zdravotních věd, University of Osnabrueck (Německo), Prezident Německé systemické společnosti, Berlin, (Německo)

Gale Miller

Fakulta sociálních a kulturních věd, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA

Imelda McCarthy

Fakulta sociální politiky a sociální práce, University College Dublin, Irsko

Ernst Salamon

Psycholog, psychoterapeut a konzultant, Salamon Konsult AB, Stockholm, Švédsko

Nejbližší termíny našich výcviků

Systemický výcvikový program - I. ročník

Otevíráme 25. 9. 2024
Otevíráme 13. 11. 2024

Teorie systemického přístupu, systemická práce s jednotlivcem, vlastní myšlení a životní styl.

Systemický výcvikový program - II. ročník

Otevíráme 4. 12. 2024

Práce s jednotlivcem a malou skupinou, efektivita a optimalizace, systemické myšlení namísto technik.

Systemický výcvikový program - III. ročník

Otevíráme 27. 11. 2024

Práce s jednotlivcem, malou skupinou a organizací. Profesionalizace role, posílení zodpovědnosti a sebevztahu.

Systemický management - IV. a V. ročník

Otevíráme 15. 5. 2024

Práce s vlastním týmem, oddělením, divizí či firmou. Systémové zvyšování efektivity a spokojenosti.

Organizace, které systemiku využívají

Deloitte
Newton university
Extima
Duhovka group
Nobilis tilia
Akademie rodičovství
SKF
JRD
St Consult
Parket Centrum
Diakonie
Laudovka
Respilon
Rocketclub

Zajímá vás systemika?