Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
                         
   

Obecné informace | Charakteristika programů | Seznam absolventů | Vzor certifikátu | Aktuálně      

Kontakt »

 
      Obecné informace | Systemické supervizní semináře | Vzdělávací kurzy pro systemiky            
   

 

 

     

ISK  
   

Vzdělávací kurzy pro systemiky: Techniky, nástroje, metody           
              Poběžovická 1481/21  
      Žádosti z oblasti zvládání času, komunikace, spolupráce a práce se stresem        148 00 Praha 4  
      jsou jedny z nejčastějších žádostí našich partnerů. S vidinou jednoduché          
      technicko-organizační úpravy svého života po nás partneři chtějí techniky,    

Martin Chochola  
      nástroje, principy… zkrátka vzdělávání.       vědecký tajemník institutu  
                 
      Pro všechny systemiky, kteří chtějí zvýšit svou jistotu a stát se experty       E: info@isystemic.eu  
      na vzdělávání vyhlašuje Institut dvoudenní setkání zaměřená na konkrétní       T: +420 604 179 980  
      metody a techniky, které se v realizaci zakázek na vzdělávání dají použít.          
           

Hanka Štěpánová  
      Setkání se věnují čtyřem tématickým oblastem:       kancelář,  
              objednávky, organizace  
      » Time management, práce s časem a sebeřízení          
      » Komunikace, vytváření dohod, řešení konfliktů       Budějovická 1155  
      » Moderace, facilitace, efektivní řízení porad a práce v týmu/ve skupině       252 42 Jesenice (Praha západ)  
      » Stress management       T: +420 220 990 301  
              E: info@extima.eu   
               
   

Time management, strategické a operativní řízení času    

Institut na Google+  
           

Institut na LinkedIn  
      Vypsané termíny pro rok 2014:    

Institut na Facebooku  
                 
      » 16. - 17. dubna 2014  a  07. - 08. října 2014          
            Aktuální výcviky »  
      Více informací »    

 

 
             
      Nejběžnější žádosti, s kterými se pracuje:      
             
      » Mám příliš úkolů, činností, aktivit – nezvládám a nestíhám…      
      » Musím řešit naléhavé úkoly a problémy, se kterými jsem nepočítal…      
      » Začínám zapomínat, věci mi vypadávají z hlavy, systém plánování mi nefunguje…      
      » Mám problémy ve spolupráci s ostatními – nedodržují se termíny, deleguje se na      
      » poslední chvíli, úkoly jsou zadávány „od boku“…      
      » Často musím rozhodovat intuitivně, unáhleně, nemám čas na přemýšlení,      
      » natož pořádnou analýzu…      
      » Mám rozdělaných tisíc věcí najednou a neustále mezi nimi přeskakuju…      
      » Na úkolech začínám pracovat na poslední chvíli a podle toho taky vypadá výsledek…        
      » Skoro jsem rezignoval na nějaké plánování. Mám pocit, že žiju ve vleku práce        
      » a požadavků ostatních…     Partneři »  
      » Nemám čas na soukromí, rodinu, na sebe – trávím v práci od nevidím do nevidím          
      » a domů se chodím v podstatě jen vyspat…     Extima CZ  
      » Jsem zavalen operativou, maličkostmi, ty důležité věci ve svém životě          
      » nějak nestíhám…    

Soukromá  
      » Předsevzetí jsou pro mě už jen klišé. A i když se rozhodnu něco změnit, za pár       psychoterapeutická  
      » dní je to zase při starém…       poradna  
      » Během dne jsem unavený, často nesoustředěný, hodně ve stresu…          
      » Mám pocit, že žiju strašně rychle, bez zastavení, dny jakoby splývaly v jednu     Institut  
      » šedou šmouhu. Vytrácí se mi ze života radost…        systemických studií  
                 
            Svobodná mysl  
               
   

Vztahy a komunikace     International  
              Coach Federation  
      Vypsané termíny:          
                 
      » 20. - 21. května 2014  a  21. - 22. října 2014    

Konference »

 
                 
      Více informací »     Nové myšlení v podnikání  
           

 

a managementu  
      Nejběžnější žádosti, s kterými se pracuje:          
            O sexualitě  
      » Nefunguje nám komunikace (doma, se šéfem, s kolegyní)…       a lidských vztazích  
      » Jasně říkám, co chci, co mají ostatní dělat, a výsledek bývá úplně jiný…          
      » Neumím říkat lidem okolo sebe nepříjemné věci…          
      » Jakmile je někdo v hierarchii firmy výše než já, hodně se hlídám, abych náhodou          
      » později nelitoval něčeho, co jsem řekl. Souhlasím i s věcmi, které se mi nelíbí,          
      » přijímám i úkoly, které nejsou moc reálné nebo které nevím, jak mám řešit…          
      » I když druhým popíšu jejich chyby, přesně jim ukážu, kde a co udělali špatně,          
      » příště to udělají úplně stejně…          
      » Ačkoliv se snažím dělat s lidmi okolo sebe spoustu dohod a nastavuju jasná          
      » pravidla, často se stává, že je ostatní porušují…          
      » Když má někdo jiný názor než já, neumíme se dohodnout a skončíme většinou          
      » v konfliktu…          
      » Už nemám vůbec chuť se s tímhle člověkem bavit – pohádali jsme se tolikrát,          
      » že se to snad ani nemá cenu spočítat…          
      » Neunáším, když je na mě někdo „zlý“ (kritizuje mě, vytýká mi chyby, křičí na mě)…          
      » Asi neumím naslouchat. Poměrně často mi lidé říkají věty typu „vždyť to jsem          
      » ti přeci říkal!“…          
      » Než abych někomu zadal úkol, radši si ho udělám sám, protože poslouchat ty          
      » výmluvy „proč to nejde“ mě opravu už nebaví…          
      » Rozhovor většinou sklouzne do maličkostí, operativy, na ty podstatné věci,          
      » kvůli kterým jsme se sešli, se nedostane…          
                 
                 
               
   

Moderace, facilitace, efektivní řízení porad a práce v týmu/ve skupině          
                 
      Vypsané termíny:          
                 
      » 03. - 04. června 2014  a  04. - 05. listopadu 2014          
                 
      Více informací »          
                 
      Nejběžnější žádosti, s kterými se pracuje:          
                 
      » V naší firmě (oddělení, resortu…) je přísně ctěna hierarchie a s ní související          
      » direktivní způsob rozhodování. Můžeme vymyslet cokoliv, ale stejně vše rozhodne          
      »  nadřízený, i když třeba není v daném oboru specialista. Následky těchto rozhodnutí          
      »  pak bývají tristní a vrhají špatné světlo na celou firmu….          
      » Máme binec (neumíme rozlišovat, nastavit a dodržovat) v tom, kdy pracujeme          
      » jako skupina (standardní hierarchická struktura), a kdy jako tým (plochá struktura,          
      » kdy na úrovni rozhodování jsme si rovni). Často se nám stává, že si myslíme,          
      » že pracujeme jako tým, ale závěru si stejně šéf rozhodne po svém…              
      » Chybí nám na poradách a schůzkách kreativita. Velmi dobře sice umíme vymyslet,          
      » proč něco nejde, ale jak to udělat, aby to šlo, se nám v praxi nedaří…          
      » Při poradách se držíme zajetého schématu „ nápad – kritika – obhajoba –          
      » kritika – konflikt“, nemáme a neumíme zavést a používat jiné techniky a postupy,          
      » které by podporovaly efektivní spolupráci…          
      » Spolupráce s ostatními není v pořádku. Jsou nespolehliví, z jejich práce a chování          
      » je zřejmé, že myslí jen na sebe popř. na svoje oddělení…          
      » Když náhodou rozhodujeme společně a jeden je přehlasován, pak ten jeden často          
      » není loajální k týmově odsouhlasenému řešení a shazuje jej, kde může…          
      » Porady a setkání nejsou efektivní: je to něco, čemu se věnuje spoustu času,          
      » ale výsledky a výstupy jsou prachmizerné…          
      » Na porady a setkání už chodím s předpokladem, že to zas bude ztracený čas,          
      » a nosím si tam svou práci, abych v průběhu porady udělal alespoň něco…          
      » Porady a setkání nejsou efektivní: jeden se ohání nereálnými čísly a vizemi, ostatní          
      » jsou v duchu mimo, přemýšlí, co musí cestou domů koupit k večeři…          
      » Porady a setkání nejsou efektivní: většina lidí netuší, co se tam bude řešit, jak          
      » dlouho to má trvat a proč tam vlastně jsou…          
      » Porady a setkání nejsou efektivní: když hledáme řešení problému, většinou končíme          
      » tak, že si přehazujeme horký brambor a hledáme, kdo za to může. Po dvou          
      » hodinách si nějakého obětního beránka najdeme, ale řešení problému se tím jaksi          
      » nepohne ani o píď…          
      » Porady a setkání nejsou efektivní: diskuse je neřízená, často končíme v kritice,          
      » konfliktech a osobních útocích, které nemají s tím, proč jsme se vlastně sešli,          
      » nic společného…          
                 
                 
               
   

Stress management          
                 
      Vypsané termíny:          
                 
      » tento kurz v roce 2014 nevypisujeme. Pokud byste přesto měli zájem,          
      » neváhejte se ozvat (Hanna Winkler, tel. 736 490 044, winkler@extima.eu)          
                 
      Více informací »          
                 
      Nejběžnější žádosti, s kterými se pracuje:          
                 
      » Mám pocit, jako by moje hlava fungovala na poloviční obrátky. Myslím, že mám          
      » na víc, ale nevyužívám svou mysl tak, jak je možné…          
      » Když mě něco obtížného čeká, neumím zůstat klidný, obávám se a stresuji          
      » už předem...          
      » Potřebuju se naučit rychle se zklidnit, odpočinout si, soustředit se, a ne že          
      » po ranním konfliktu budu celý den chodit napružený jak péro od budíku…          
      » Když jsem ve stresu, kvalita i kvantita mého výkonu jde rapidně dolů…          
      » Často rozhoduji z hlavy, intuitivně, případně tak, jak jsem rozhodoval          
      » vždycky (vyjeté koleje, stereotypy)...          
      » Čím dál tím víc mám pocit, že nedokážu ovlivňovat věci, na které bych měl mít          
      » vliv, a velmi se trápím s problémy, na které vliv nemám…          
      » Hodně se trápím svými chybami. Když jdu do nějakého úkolu, už předem          
      » se obávám, co zase pokazím, na co zase zapomenu…          
      » Jsem přecitlivělý / málo citlivý na podněty z okolí – přináší mi to nepokoj, stress…          
      » Vím, že věci nejsou černobílé, ale v každodenní praxi jako bych to neuměl          
      » používat. Většinou jsem pesimista a už dopředu očekávám, že to dopadne špatně…          
      » Během dne jsem unavenější a unavenější – večer už hlava nefunguje, tělo bolí          
      » a mým jediným přáním je padnout do postele…          
      » Mám pocit, že mi život probíhá mezi prsty. Je to stereotyp, pořád dokola.          
      » Nedokážu se zastavit, nějak si už neumím užít věci, které jsem si dříve užíval…          
               
           

 
   

nahoru      
     

 

                 
                     
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko