Hanna Winkler - kvalifikační údajeSoučasné funkce

Konzultantka společnosti Extima CZ

Ředitelka společnosti ACCoach

Členka Institutu systemického koučování, členka ČAKO – české asociace koučů

Odborná kvalifikace

Ekonomika, jazyky a kulturně - teritoriální studia (2005, Univerzita v Pasově), Rozvoj organizací (2008, Univerzita v Osnabrücku)

Lektor transkulturních setkání (roční výcvikový program, 2008, EICCC - Evropský institut Konflikt - Kultura - Kooperace, Norimberk)

Systemické koučování (tříletý postgraduální výcvikový program, absolvent I. ročníku, Institut systematického koučování, Praha)

Odborná praxe

Konzultantka kurzů soft-skills dovedností, příprava a realizace Rozvojových středisek
Ředitelka soukromé společnosti, manažerka malého týmu, office manažerka
Lektorka odborné a obchodní němčiny a angličtiny
Koordinátorka mezinárodních seminářů a setkání mládeže