Petr Pacovský - kvalifikační údaje

Současné funkce

Odborný ředitel společnosti Extima, soukromý konzultant v holotropním dýchání.

Člen České systemické společnosti, České asociace koučů, International Coach Federation a Institutu systemického koučování.

Odborná kvalifikace

Automatizované systémy řízení (magisterské studium, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha).

Transpersonální psychologie (certifikát, Stanislav Grof, USA), Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Psychologie orientovaná na proces (certifikát, Ivan Verný, Švýcarsko).

Odborná praxe


Autor a garant školy Time management IV. generace v podnikání a managementu

Supervizor konzultantů kurzů Time management IV. generace v podnikání a managementu společnosti Extima, systemický kouč, poradce
a konzultant pro změnové projekty organizací, poradce a moderátor pro krizové a obtížné situace v organizacích.

Jednatel a ředitel elektronického nakladatelství, jednatel a ředitel poradenské společnosti Time expert, koordinátor a konzultant předních vzdělávacích společností a konkrétních zákazníků na mnoha vzdělávacích projektech, autor publikací (Velká kniha o uspořádání času, Člověk a čas), mnoha článků na téma osobní a profesní rozvoj a mnoha sdělení na odborných konferencích.