Martin Hudeček - kvalifikační údajeSoučasné funkce


Kouč a konzultant

Jednatel a Výkonný ředitel společnosti ORBIT

Podnikatel

Pedagog, Divadelní akademie múzických umění (DAMU)

Odborná kvalifikace


Systemické koučování (tříletý postgraduální výcvikový program, Institut systemického koučování, Praha)

Management, VŠ diplom, Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity Brno

Odborná literatura z oblastí systémů řízení lidí a podniků, marketingu, filozofie, psychologie atd.

Odborná praxe

Systemický kouč (koučování podnikateli a členy TOP managementu, transformace řízení obchodu a obchodních týmů, zlepšování schopnosti obchodu vč. prezenačních a komunikačních
dovedností)

Podnikatel a generální ředitel (ORBIT s.r.o., ORBIT Services s.r.o.)

IT/Business konzultant (transformace IT, naplnění vize IT je součást byznysu, příprava změnových projektů, interní komunikace, systém řízení IT)

Pedagog (DAMU, spolutvůrce 5ti letého vzdělávacího programu - zadání umožnit studentům myslet a nacházet vlastní cestu k využití získaných znalostí a zkušeností
o výuka probíhá formou celodenní seminářů s důrazem na samostatnou práci studentů, témata: management, projektové řízení, podnikatelství, komunikace, prezentace, tvorba businessplánů apod.)