Martin Chochola - kvalifikační údaje


 

Současné funkce

Senior konzultant a odborný manažer společnosti Extima CZ, konzultant společnosti ACCoach

Psychoterapeut Soukromé psychologické a psychoterapeutické poradny

Supervizor a vědecký tajemník Institutu systemického koučování, člen International Coach Federation, člen České asociace koučů, člen Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Odborná kvalifikace

Klinická psychologie (doktorské studium, PhDr. a Ph.D. 2011, katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), Psychologie (magisterské studium, VŠ diplom 2005, katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

Systemické koučování (tříletý postgraduální výcvikový program, certifikát 2008, Institut systemického koučování, Praha), Systemická a rodinná terapie (psychoterapeutický výcvik, certifikát 2006, Institut rodinné terapie, Praha)

Internetové poradenství (kvalifikační výcvik, certifikát 2005, Modrá linka, Brno), Pokračovací kurs krizové intervence (kvalifikační kurs, certifikát 2005, Remedium Praha), Základní kurs krizové intervence (kvalifikační kurs, certifikát 2004, Remedium Praha), Baum test (kurs, certifikát 2000, Grafema, Praha), Základy praktické psychologie (kurs, certifikát 2000, Mavo spol. s.r.o., Praha), Relaxační techniky (kurs, certifikát 2000, Mavo spol. s.r.o., Praha)

Odborná praxe

Systemický kouč a supervizor, konzultant kurzů soft-skills dovedností, psychoterapeut (individuální, párová a rodinná systemická terapie).

Spoluautor metodik rozvojových programů a personálního řízení, poradce a konzultant pro management, příprava a realizace Rozvojových středisek, příprava rozvojových plánů

Tajemník vědeckého výboru mezinárodní konference „O sexualitě a lidských vztazích“

Psycholog Integrovaného záchranného systému pro mimořádné události a krizové situace

Pedagogická praxe (individuální i skupinová výuka, soukromě i v rámci FF UK), autor odborných článků a sdělení na odborných konferencích

Člen výkonného vedení a vedoucí na letním dětském táboře