Institut systemických studií  |   Vědecká rada   |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy  |  Kontakt

       
 

 

     
 

Institut systemických studií je vědecké a výcvikové pracoviště, které od roku 1996 
    přináší nové, účinnější cesty v pomáhání, rozvoji, ovlivňování a řízení lidí a organizací.
         
         
         
 

Teorie
    Nevaříme z vody. Využíváme, zkoumáme a rozvíjíme moderní vědecké disciplíny. Konstruktivistická filosofie, kybernetika II. řádu, teorie systémů a autopoiesy, teorie komunikace, teorie chaosu…
         
 

Praxe
    Cílíme na využitelnost systemiky v každodenním životě. Lepší výsledky, větší pohoda. S jednotlivcem, skupinami i organizacemi. Ve firmě, ve škole, v rodině i v soukromí.  V dobách blahobytu i v krizi…
         
 

Vzdělávání
    Zvídavé lidi provázíme výcviky na úrovni postgraduálního studia. Zaměřujeme se na změnu myšlení, růst osobnostních kompetencí a zvyšování dovedností v celé šíři života – jak v profesní oblasti, tak v soukromí…
         
         
         
 

Aplikační oblasti
         
    Management - Kvalifikace k řízení lidí, týmů a firem
    Veďte lidi k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou zodpovědnost. Buďte otevření, přímí a velmi nároční, hodně tlačte na výkon a výsledky a dosahujte jich, aniž by se lidé okolo vás přestali cítit bezpečně.
     
    Koučování a poradenství - Kvalifikace k profesionálnímu koučování
    Univerzální využití systemického přístupu. Rozvíjejte jednotlivce, páry a skupiny, podporujte a pomáhejte jim při dosahování vlastních i zadaných cílů nebo při řešení problémů. Rychlý, efektivní a příjemný způsob využitelný tam, kde tradiční přístupy selhávají.
         
    Obchod a marketing - Profesionalizace businessového myšlení a chování
    Ucelený systém řízení lidí a obchodu. Vytvářejte a udržujte dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávejte potřeby zákazníků a trhu a účinně ovlivňujte vznik potřeb nových. Optimalizujte obchodní procesy. A celé to – klidně i v krizi – prodejte.
     
    Výchova a vzdělávání - Pedagogický, andragogický a rodičovský postgraduál
    Účinně a zajímavě předávejte dětem, studentům i dospělým znalosti, dovednosti, zkušenosti i principy myšlení. Představujte svět tak, aby byl pro ostatní co nejpoužitelnější. Vytvářejte s ostatními partnerské vztahy s jasně stanovenými hranicemi. Propojujte teorii s praxí.
     
    Sebeřízení a komunikace - Akcelerace rozvoje osobnosti
    Účinně rozvíjejte a měňte sebe sama, zároveň se mějte rádi a šiřte pohodu také kolem sebe. Rozvíjejte sebeorganizaci a sebeřízení. Rozviňte aktivní přístup k životu, podpořte svou sebejistotu, nezávislost a samostatnost ve všech oblastech života.
         
    Supervize - Kvalifikace k provádění profesionální systemické supervize
    Pomáhejte špičkovým profesionálům, aby byli ještě lepší. Aktivizujte jejich zdroje a potenciál a umožňujte jim, aby si nacházeli nové, užitečnější cesty a překonávali překážky. To vše i v případě, kdy nejste experty na daný profesní obor.
         
    Terapie - Kvalifikace k provádění profesionální systemické terapie
    Zvládněte terapeuticky sami sebe a udělejte si ve svém životě pořádek. Pomáhejte jednotlivcům, párům i rodinám s jejich osobními, vztahovými a rodinnými problémy. Doprovázejte je v těžkých životních situacích, pomáhejte překonat krize.
         
    Sociální systémy - Účinné ovlivňování firem, organizací a rodin
    Komplexní systémy si zaslouží komplexní přístup. Zvládněte transformace firem, optimalizace procesů, ladění rodinného soužití. Podporujte a akcelerujte žádoucí změny, dělejte takové zásahy, které budou mít prokazatelný a dlouhodobý efekt.
         
         
         
 

Výcvikové programy
         
    Výcviky na úrovni postgraduálního studia se zaměřují na změnu myšlení a růst osobnostních kompetencí, které se projevují výraznými změnami nejen v pracovním, ale také v soukromém životě.
     
    Počet realizovaných systemických výcviků: 121
    Počet hodin: 20.570
         
    podrobnosti o výcvicích najdete zde, aktuálně otevřené výcviky tady.
         
         
         
 

Mezinárodní vědecká rada
         
    Arist von Schlippe
    Fakulta psychologie a zdravotních věd, University of Osnabrück, Německo, prezident Německé systemické společnosti, Berlin, Německo
           
    Gale Miller  
    Fakulta sociálních a kulturních věd, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA  
           
    Imelda McCarthy  
    Fakulta sociální politiky a sociální práce, University College Dublin, Irsko  
           
    Ernst Salamon  
    Psycholog, psychoterapeut a konzultant, Salamon Konsult AB, Stockholm, Švédsko  
           
    více o Vědecké radě a o supervizorech Institutu najdete zde.  
           
         

 

 

Nahoru
         
         
Institut systemických studií